ขนาดท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาของแต่ละประเภท

 

ขนาดท่อเหล็กถูกนำมาใช้ในหลากหลายวิธี รวมถึงการก่อสร้าง การขุด และการผลิต เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อวัดโดยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ขนาดทั่วไปสำหรับท่อเหล็กคือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 10 นิ้ว (OD) และตารางที่ 40 ขนาดนี้ใช้ในอาคารที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมส่วนใหญ่

ขนาดท่อเหล็ก

ขนาดของท่อเหล็กสามารถแสดงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และความหนาของผนัง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือเส้นรอบวงของพื้นผิวด้านนอกของท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในคือระยะห่างจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง ความหนาของผนังคือความหนาของท่อเหล็กที่จุดใดก็ตามตลอดความยาวของท่อ ขนาดท่อเหล็กโดยทั่วไปจะจำแนกเป็นชื่อหรือแบบอเมริกัน ขนาดท่อที่กำหนดมักใช้กันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ขนาดท่อที่กำหนด ได้แก่ : 3/8 นิ้ว, 1/2 นิ้ว, 5/8 นิ้ว, 3/4 นิ้ว และ 1 นิ้ว

วิธีการขนาดท่อเหล็กในงานวิศวกรรม

ขนาดท่อเหล็กจำแนกตามเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อยหรือเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อขนาดท่อที่กำหนดเป็นคำที่ใช้ในงานวิศวกรรมเพื่ออธิบายเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ ขนาดที่ระบุไม่เท่ากับขนาดจริงเสมอไป ท่อเหล็กมีหลายประเภท:

  • เหล็กกล้าคาร์บอน
  • สแตนเลส
  • โลหะผสมเหล็ก

ท่อเหล็กเป็นท่อโลหะชนิดหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างและการวางท่อ ขนาดของท่อเหล็กอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเหล็กมีหน่วยเป็นนิ้วและมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ยิ่ง ID มีขนาดใหญ่ OD ก็จะยิ่งเล็กลง ยิ่ง ID น้อย OD ก็จะยิ่งมากขึ้น ขนาดที่พบมากที่สุดคือ 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว 16 นิ้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post